Sulu sistemle söndürülmesi mümkün olmayan mahallerde kullanılır. Genelde yanıcı ve parlayıcı sıvı yangınlarda kullanılır. Yangın üstüne koruyucu bir film tabakası oluşturarak yangın ile oksijen temasını keser, içinde bulundurduğu su ile yangının soğumasını sağlar. Köpüklü yangın söndürme sistemleri dizayn edilirken, köpük tipinin ve miktarının belirlenmesi için yanıcı malzeme özellikleri kontrol edilmelidir. Köpük ve köpük ekipmanlarının bulunduğu ortam koşulları dikkate alınmalıdır. Su ve köpük oranlama sistemlerinin seçiminde sistemin hidrolik dengesinin uyumuna dikkat edilmelidir.

Uygulama Alanları :

Uçak Hangarları

Helikopter Hangarları

Boya İmalathaneleri

Kimyasal Madde, İlaç, Matbaa Tesisleri

Yanıcı ve Patlayıcı Maddelerin Dolum ve Stoklama Tesisleri

Petrol Rafinerileri

Tersane ve İskeleler

Endüstriyel Kızgın Yağ Yangınları

Kazan Daireleri

Yakıt Tankı Odaları

Boya kabinleri

WHATSAPP05327626275